Meghívó az Országos Mediációs Egyesület Éves Konferenciájára és Közgyűlésére
2017.04.25.

A konferencia időpontja: 2017. május 26. 09:00 óra
A közgyűlés időpontja: 2017. május 26. 14:00 óra

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2017. május 26. 14:15 óra
A megismételt közgyűlés azonos napirenddel a jelenlévők számától függetlenül határozatképes!

Kedves Egyesületi Tagunk!
Kedves Érdeklődő Mediátorok!

Idén is megrendezzük Egyesületünk éves Konferenciáját és Közgyűlését, melyre sok szeretettel várunk minden egyesületi tagot, valamint minden olyan szervezetet, intézményt és személyt, amelyek/akik mediációval foglalkoznak vagy csupán érdeklődnek a konfliktusok alternatív kezelése/rendezése iránt.

A Konferencia ebben az évben négy előadásra és ennek kapcsán a kialakuló vitára épül, de egyben változatlanul találkozási lehetőséget biztosít a mediáció kultúrájának meghonosítására, művelésére létrehozott intézmények, szervezetek találkozójára és a legaktuálisabb kérdések megvitatására. Várjuk a bíróság, a munka, az egészség-és az oktatásügy, a család - és szociális védelem területén kialakuló konfliktusokkal, valamint a büntetőügyekkel és fogyasztóvédelemmel foglalkozó intézmények, szervezetek képviselőit, illetve az IM közvetítői névjegyzékén szereplő közvetítőket, az Egyesület tagjait.

Program

09:00 - 09:15 Regisztráció
09:15 - 09:30 Megnyitó, az OME elnökének köszöntője

Előadások

Leveztő elnök: Katonáné dr. Pehr Erika az OME Elnökségének tagja

09:30 - 10:10 Gazdaság konfliktusok kezelése a választott bíróság gyakorlatában
Előadó: Prof. dr. Kecskés László MTA levelező tagja, egyetemi tanár, dékán, a Választott Bíróság elnöke

10:10 - 10:50 Konfliktusok az iskolában
Előadó: dr. Aáry-Tamás Lajos Oktatási jogok biztosa, c. egyetemi docens
Hozzászólások, vita: ozzászolások: 10:50 - 11:10

11:10 - 11:50 Ügyvédek és a mediáció
Előadó: dr. Jeles Judit, a Budapesti Ügyvédi Kamara Mediációs Tagozatának vezetője, az OME Elnökségi tagja

11:50 - 12:30 A munka világának konfliktusai és kezelésük új intézménye
Előadó: dr. Szabó Imre munkaügyi szakjogász, Phd. hallgató,
Dr. Habil Kun Attila Sándor PhD, tanszékvezető egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem
Hozzászólások, vita: 12:30 – 12:50

12:50 - 13:35 Terített ebéd

Jelentkezés

Kérjük, hogy mindenki, aki részt tud venni a Konferencián és a Közgyűlésen, a kozvetito@mediacio.hu e-mail címen jelezze részvételi szándékát.

Helyszín

Benczúr Hotel, 1068 Budapest, Benczúr utca 35.
Megközelíthető 1 sz. metróval (kisföldalatti), Benczúr utcai megállótól vagy Hősök tere megállótól.
Autóval érkezőknek: É 47.49329 K 19.0532PS koordináták

A Konferencia részvételi díja 3.000 Ft.

A részvételi díj magában foglalja az előadások közötti frissítőket, valamint az ebédet. Az egyesületi tagsághoz a tagdíjak (6000.- Ft/év) befizetése is hozzátartozik, ezért mindenkit megkérünk, hogy tagdíját legkésőbb a helyszínen fizesse be (átutalásnál kérjük, jelölje meg a közlemények rovatban nevét)
Számlaszám: 16200010-60313937

A közgyűlés napirendje

  1. Az elnökség tartalmi és pénzügyi beszámolója
    Előadó: dr. Gulyás Kálmán OME elnök és Rovenszki Pálma könyvvizsgáló
  2. Egyéb kérdések

A közgyűlés levezető elnöke: dr. Gulyás Kálmán OME elnöke

Mindenkit emlékeztetünk, hogy a 2007-ben elfogadott közgyűlési döntésünk értelmében a hivatalos kapcsolattartás formája az e-mail. Ezért ez a levél hivatalos meghívónak tekintendő.

Amennyiben bármilyen kérdésük van a rendezvénnyel vagy OME tagságukkal kapcsolatban, kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal a kozvetito@mediacio.hu e-mail címen.

Reméljük, sokukat viszont látjuk az OME 2017. évi Konferenciáján és Közgyűlésén!

15:15-től Bírók a Mediációért Egyesület tartja éves közgyűlését. Tagjaik meghívásáról az Egyesület intézkedik.

Budapest, 2017. április 25.

Üdvözlettel:
dr. Gulyás Kálmán
elnök